TBE – Fästingburen encefalit

TBE -Fästingburen encefalit

Epidemiologi

Fästingburen hjärninflammation (Tick-borne encephalitis, TBE) orsakas av ett virus vid namn TBE-virus (TBEV). Viruset tillhör samma familj av virus som orsakar Gula febern och Japansk encefalit, och finns i olika subtyper (Europeisk, Sibirisk och Fjärran Östern) med stigande dödlighet vid insjuknande i mer östlig riktning.

Viruset överförs i huden vid ett fästingbett och orsakar sjukdom ca 1-2 veckor efter fästingbettet. Antalet fall av TBE i Sverige varierar årligen mellan 170-280, vilket motsvarar en incidens av ca 1,5-2/100 000. Insjuknandet sker vanligen i juni-augusti, och har oftast ett karakteristiskt två-stegs förlopp: en influensaliknande sjukdom under ca 1 v (60-70% läker ut infektionen efter detta), följt av en besvärsfri vecka och därefter drabbas ca 30-40% av en kraftig infektion i hjärnvävnad under 2-3 v. Det är inte ovanligt att patienterna drabbas av balans-, språk-, minnes-, och både finmotoriska och grovmotoriska svårigheter. Även mer långvariga eller till och med livslånga restsymtom förekommer. Specifik behandling saknas. Däremot finns ett säkert och välfungerande vaccin. Genomgången TBE ger ett livslångt skydd.

Comments are closed