Borrelia

BORRELIA

Borrelios orsakas av den fästingöverförda bakterien Borrelia burgdorferi. Uppskattningsvis diagnostiseras 5 000–10 000 fall i Sverige varje år med kliniska symtom av borrelios, vanligen i perioden april till november men med betydande variation i incidens från år till år.

Infektionen kännetecknas främst av en karakteristisk växande hudrodnad, erytema migrans, som uppstår på platsen för fästingbettet. Beroende på lokalisationen av fästingbettet, kan infektionen även ge upphov till svullen lymfkörtelvävnad främst i öronsnibben hos barn (lymfocytom) eller runt bröstvårtan.

Bakterien kan även spridas till nervsystemet och orsaka neuroborrelios, som förekommer med eller utan samtidig halvsidig ansiktsförlamning. Om infektionen fortskrider en längre tid obehandlad kan ledinfektion, sk Lyme artrit liksom kronisk hudborrelios, sk akrodermatit, uppstå. Obehandlad, kronisk neuroborrelios är idag mycket ovanligt, inte minst pga den ökade medvetenheten för fästingburna infektioner bland allmänheten. Infektionen behandlas med antibiotika, som bakterien är mycket känslig för.

En del patienter kan besväras av restsymtom efter behandlad borreliainfektion. Symtomen beror i regel inte på behandlingssvikt, utan är en del av den naturliga läkningsprocessen efter genomgången infektion och avtar eller försvinner oftast inom ett halvår-några år.

 

Comments are closed