Anaplasma

ANAPLASMA

Den fästingöverförda akterien Anaplasma phagocytophilum, som  tidigare kallades ”erlichia” orsakar human granulocytär anaplasmos (HGA) eller ”fästingfeber”.

Sjukdomen yttrar sig ofta som en sommarinfluensa med feber, muskelvärk och huvudvärk. Infektionen läker ut spontant, ofta  med långvarig trötthet som restsymtom. Infektionen är sannolikt underdiagnosticerad eftersom patienter sällan uppsöker sjukvård och sjukdomen är självläkande. Patienter med nedsatt immunförsvar kan i sällsynta fall drabbas av en allvarlig form av infektionen. Diagnosticerad infektion behandlas med fördel med antibiotika, delvis för att förkorta konvalescensen.

Comments are closed