Vanliga frågor

Får man svar på om fästingen var infekterad?
Nej. Om du upplever symptom som kan bero på fästingbettet, skall du kontakta din vårdcentral.

Kan man delta flera gånger?
Ja, men du kan bara delta en gång per år.

Kan man delta, när man inte har kvar fästingen?
Nej. Vi behöver både blodprover och fästingen som bitit dig.

Får min hund vara med i studien?
Nej. Endast människor som blivit bitna, får delta.

Vart vänder jag mig, om jag tror att jag fått symptom som kan bero på fästingbettet?
Du vänder dig till den vårdcentral som du besökte, då du lämnade fästingen och blodprovet.
Kom ihåg att ta med kortet, med information om studien, som du fick då du lämnade in fästingen. Visa upp kortet för läkaren på vårdcentralen.

Måste fästingen ha bitit sig fast?
Ja, det måste den.

Hur förvarar jag fästingen?
I en lämplig behållare, t.ex. en burk.

Hur tar jag bort fästingen?
Avlägsna fästingen, när du upptäcker att du blivit biten. Fästingen kan tas bort med en speciell fästingplockare (finns att köpa på Apoteket) – eller med en vanlig pincett. Ta tag om fästingens mundelar (inte bakkropp), så långt in mot huden som möjligt och dra den sedan försiktigt, rakt ut.
Vid problem med borttagning, kan du få hjälp med det, på vårdcentralen.

Vad använder jag fästingkortet till?
Om du uppsöker vårdcentral, för symptom som du tror beror på fästingbettet, tar du med dig kortet och visar för läkaren du träffar. På kortet finns information till både dig själv och din läkare.

Hur länge pågår studien?
Studien är beräknad att pågå i fem år och totalt kommer 10 000 fästingbitna personer att delta.

Varför skall jag delta i studien?
Om du vill bidra till att öka kunskapen om risken för sjukdom vid fästingbett och hur sjukdomsförloppet ser ut molekylärt. Denna kunskap, kan vara till hjälp, i framtida behandlingar av de fästingöverförda sjukdomarna.

Vad händer vid mitt besök på vårdcentralen?
Vid besöket får du information om studien och vad som kommer att ske. Efter ett skriftligt medgivande, tas blodprov och din fästing tas omhand. Du får också fylla i en enkät, med frågor som rör studien.

Vad händer vid återbesöket?
När du kallas till återbesök efter tre månader, tas nya blodprov och du får även nu, fylla i en enkät.
Om du blir fästingbiten under tiden mellan första besöket och återbesöket (3 mån.) -sparar du fästingen i röret med gul kork, som du fick vid ditt första besök och tar med det vid återbesöket.

Kan jag avbryta min medverkan i studien?
Ja. Du kan när som helst avbryta din medverkan, genom att meddela forskningssköterskan:
Liselott Lindwall,
Infektionskliniken, Universitessjukhuset,
581 85 Linköping,
Tel: 013-22 13 86, eller via
E-post: Liselott Lindwall
När du avbryter din medverkan, kommer dina prover och enkätsvar att förstöras.

När kan jag besöka min vårdcentral?
Vårdcentralerna har olika mottagningstider och annonserar mottagningstider för fästingstudien. Kontakta din vårdcentral, om du är osäker.

Kan jag delta i studien, även om jag inte bor inom något av de medverkande vårdcentralernas upptagningsområde?
Bara om du kan komma på återbesök till samma vårdcentral, som vid det första besöket.

Comments are closed