Fästingen

På Medicinsk Mikrobiologi analyseras fästingarna i batcher om 46 stycken. Maskinerna klarar 48 prov, men de resterande 2 proverna används som olika kontroller så att det kan säkerställas att allt har fungerat bra. Fotograferingen av varje fästing görs och diverse mått antecknas som senare används för att räkna ut hur länge fästingen sugit blod. Fästingen slås sönder med en stålkula och arvsmassan extraheras. Arvsmassan kan senare användas för att analysera huruvida det finns patogener i fästingen, såsom Borrelia eller TBE.

Mätning och fotografering av fästing Specifik och niggran mätning Loggförning av mått på fästingen
Koncentration och tålamod krävs Rör med fästing i buffert samt 5mm stålkula Skakmaskinen skakar sönder fästingen med hjälp av stålkulan
Fästingmos Extraktion av arvsmassa i en robot

Comments are closed