Ankomst

Vårdcentralen skickar dina prover till oss i Linköping. De anländer först till avdelningen för Klinisk Immunologi. Här loggförs först proverna. Sedan centrifugeras dina blodprover för separering av serum och plasma som fryses. Analyserna av blodproverna sker först i större omgångar vid ett senare tillfälle.

Fästingarna skickas till avdelningen för Medicinsk Mikriobiologi där de också fryses in för senare analys.

 Ankomst av blodprover Märkning av rör Centrifugering av blodprover.
Pipettering av blodprov Loggförning av prover Sortering av prover
Nerfrysning av prover Fästingen loggförs Nerfrysning av fästing

Comments are closed