STING-studien är en forskningsstudie vid Linköpings Universitet som startade 2007 och  fram till idag har ca 6000 fästingar med tillhörande blodprover från fästingbitna personer samlats in från vårdcentraler kopplade till studien (se karta)

Under 2015 kommer STING-studien att trappa ner på provinsamlingen. Fortsättningsvis kommer fokus att ligga på att bearbeta och analysera insamlat material.

Ett fåtal vårdcentraler kommer dock att fortsätta att ta emot prover.

Comments are closed