STING-studien är en forskningsstudie vid Linköpings Universitet. Under insamlingen 2007 -2015 har ca 6000 fästingar med tillhörande blodprover från fästingbitna personer samlats in från vårdcentraler kopplade till studien (se karta).

Fortsättningsvis kommer fokus att ligga på att bearbeta och analysera insamlat material.

 

Comments are closed